ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
หมู่ 3 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34320
โทร: 045-251671, 045-251679
E-mail: saraban@tambonbanthai.go.th
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โทร. 084-038-3555
นายบริบูรณ์ อุทธสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โทร. 085-634-1177
นายยรรยงค์ สายเมฆ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โทร. 084-897-3590
นายเชิดไชย ฉวีวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โทร. 083-385-3548

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

TOP