ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
หมู่ 3 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34320
โทร: 045-251671, 045-251679
E-mail: [email protected]
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โทร. 084-038-3555
นายพงศ์พิทักษ์ แก่นสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โทร. 089–583-8842
นางสาววัลย์นาภัสร์ ประดับศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โทร. 095-232-8382

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

TOP