แจ้งแบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร

ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องการร้องเรียนบุคลากร ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้โดย
ข้อมูลการร้องเรียน
เหตุผลประกอบการร้องเรียน
TOP