กิจกรรม

ประชุมงานนโยบายที่สำคัญและติดตามงานประจำเดือน
12 ก.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 20
ประชุมงานนโยบายที่สำคัญและติดตามงานประจำเดือน นายกฯอบต.บ้านไทย ประชุมงานนโยบายที่สำคัญและติดตามงานประจำเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ณ ห้องประชุม อบต.บ้านไทย
ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เขื่องใน ครั้งที่ 2/2567
11 ก.ค. 2024 15:28:41 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 26
วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 2567 เวลา 13.30 น.        นายยุรวัฒ ทองผา นายกฯอบต.บ้านไทย ประธานกรรมการ กตตร.ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เขื่องใน ครั้งที่2/2567  วันพฤหัสบดีที่ 11...
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570
2 ก.ค. 2024 09:56:54 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 55
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 08.30-12.00 น.         การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมา...
อบต.บ้านไทยร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 4/2567
27 มิ.ย. 2024 14:06:28 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 91
        นายกฯอบต.บ้านไทยร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 4/2567 วันที่27มิถุนายน2568 ณห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลบ้านไทย
26 มิ.ย. 2024 15:48:28 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 48
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลบ้านไทย
ประชุมพิจารณาอนุมัติขอกู้เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน (โครงการซื้อปุ๋ย) หมู่ที่1-2
26 มิ.ย. 2024 15:45:38 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 59
  วันนี้ 26 มิถุนายน 2567          ณ ห้องประชุมเล็ก คณะกรรมการประชุมพิจารณาอนุมัติขอกู้เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน (โครงการซื้อปุ๋ย) หมู่ที่1-2 ตำบลบ้านไทย  จำ...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการอนุญาตการใช้น้ําครั้งที่ 2/2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
25 มิ.ย. 2024 10:58:48 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 40
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการอนุญาตการใช้น้ําครั้งที่ 2/2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง
21 มิ.ย. 2024 16:06:21 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 24
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้มอบหมายงานสาธารณสุขโดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชนันท์ พิณทอง ตำแหน่งนัก...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง
20 มิ.ย. 2024 16:30:15 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 20
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วย...
นางสาวสุภานัน ศรีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม งาน เสวนาธรรม "ธรรมวิชัยสูศตวรรษแห่งธรรม"จุดเทียนธรรม อุบลราชธานี เมืองกัมมัฏฐานโลก
20 มิ.ย. 2024 14:22:21 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 30
วันที่ 20 มิถุนายน 2567        นางสาวสุภานัน ศรีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม งาน เสวนาธรรม "ธรรมวิชัยสูศตวรรษแห่งธรรม"...
นายพงศ์พิทักษ์ แก่นสาร รองนายก อบต.บ้านไทย พร้อมด้วยนายพลากร นิยมญาติ นักพัฒนาชุมชนชน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
20 มิ.ย. 2024 14:00:31 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 29
วันที่ 20 มิถุนายน 2567      นายพงศ์พิทักษ์  แก่นสาร รองนายก อบต.บ้านไทย พร้อมด้วยนายพลากร นิยมญาติ นักพัฒนาชุมชนชน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ...
การประชุมโครงการฝึกอบรมทบทวน อพปร.
20 มิ.ย. 2024 11:31:40 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 38
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 เวลา 09:30 น.      ได้มีการประชุมโครงการฝึกอบรมทบทวน อพปร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ครับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2567
13 มิ.ย. 2024 14:31:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 58
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.         นำโดย นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  ...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และปลัดฯหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานท้องถิ่น/ครู/จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
12 มิ.ย. 2024 14:32:40 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 70
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และปลัดฯหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานท้องถิ่น/ครู/จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระน...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ร่วมเข้ารับฟังการถ่ายทอดความรู้ แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ผ่านประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web conference) 
31 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 33
31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.       นำโดย นายพงศ์พิทักษ์ แก่นสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ผู้นำชมชนเเละ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม...
กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ปี 2567 ณ ศาลากลางบ้านไทย ม.1 
20 พ.ค. 2024 13:07:29 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 84
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567     กองคลัง นำโดย -นางสาวรุ่งนภา จันเทวา ผอ.คลัง -นางสาววัชราภรณ์ ประกอบศรี นวก.เงินและบัญชี -นางสาวเพ็ญประภา ฉวีวงษ์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ออกให้บริการรั...
นายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำชี
15 พ.ค. 2024 12:55:51 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 92
นายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุญาตการใช้น้ำ ครั้งที่ 1/2567 วันที่15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้นสอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยและสภาตำบลบ้านไทย ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านไทยจัดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรจัดกิจกรรมนันทนาการที่อบต.บ้านไทย
26 เม.ย. 2024 13:37:19 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 122
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยและสภาตำบลบ้านไทย ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านไทยจัดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเสนอแผนงานโครงการฯ  รองรับภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล
24 เม.ย. 2024 13:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 161
วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1) หน่วย : กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.  2) ภารกิจ : โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ “แ...
TOP