กิจกรรม

ประชุมประจำเดือนพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
13 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 59
วันที่ 13 กันยายน 2566             ประชุมประจำเดือนพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดผ่าซีกและชนิดกลมบ้านโพนทอง หมู่ที่ 11
12 ก.ย. 2023 13:25:54 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 60
      กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดผ่าซีกและชนิดกลมบ้านโพนทอง หมู่ที่11 จากบ้านนายเสถียร พิณทองถึงนานายสังข์ทอง กิจพฤกษ์และจากสามแยก รพ.สต บ้านโพนทองถึ...
การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงของตำบลบ้านไทย นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพร้อมเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
11 ก.ย. 2023 14:05:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 63
วันที่ 11 กันยายน 2566           ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงของตำบลบ้านไทย มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนระดับตำบลบ้านไทย นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้าน...
กองช่างลงพื้นที่หน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดกลมพร้อมบ่อพัก บ้านไทย ม.2 จากนายประยูร พวงศรี ถึงหนองสามหง่า
11 ก.ย. 2023 13:17:37 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 61
กองช่างลงพื้นที่หน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดกลมพร้อมบ่อพัก บ้านไทย ม.2 จากนายประยูร พวงศรี ถึงหนองสามหง่า
อบต.บ้านไทย จัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
8 ก.ย. 2023 15:30:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 85
วันที่ 8 กันยายน 2566           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้จัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนาย...
โครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพนทรายหมู่ที่ 3 เข้าทำความสะอาดไหล่ทาง
8 ก.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 71
ผู้รับเหมาโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพนทรายหมู่ที่3เข้าทำความสะอาดไหล่ทาง
โครงการสืบสานงานประเพณีการแทงหยวก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ประจำปีงบประมาณ 2566
6 ก.ย. 2023 14:25:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 73
โครงการสืบสานงานประเพณีการแทงหยวก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทและแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2/2566
6 ก.ย. 2023 13:58:05 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 72
  การประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บทและแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2/2566
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสืบสานงานแทงหยวก ประจำปี 2566
6 ก.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 69
ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.               นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสืบสานงานแท...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและมีความสุขของ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566
4 ก.ย. 2023 14:58:36 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 92
วันที่ 4 กันยายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและมีความสุขของ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้า...
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลักสูตรผู้นำการบริหารท้องถิ่นในยุคที่โลกเปลี่ยนจัดโดยวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31 ส.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 98
ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ภูนท สลัดทุกข์  กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏรมอบให้บรรยายอีกบทบาทหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลักสูตรผู้นำการบริหารท้องถิ่นในยุคที่โลกเปลี่ยนจัดโดยวิทยาลัยการปกครอง...
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พ.ศ.2566-2570
28 ส.ค. 2023 11:21:23 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 111
28 สิงหาคม 2566 การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฎิบัติราชการประจำปี ณ ห้องประชุมพรหมร...
นายเกรียงไกร จันทป รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและงานสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไทย
25 ส.ค. 2023 16:18:19 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 114
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยนำโดย นายเกรียงไกร จันทป รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและงานสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หมู่ที่ 2 หมู่ที่...
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2566
22 ส.ค. 2023 14:41:40 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 121
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจ...
TOP