กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ดำเนินการจัดทำโครงการ“แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 ”
23 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 36
                นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเป็นประธานในการจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการ“แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนประ...
การประเมินคัดเลือก สาขาภาคีเครือข่าย ประเภทภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น ช่างแทงหยวก นายบุญธรรม กากแก้ว กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ประจำปี 2566
22 ก.พ. 2024 13:44:41 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 55
ขอบพระคุณคณะกรรมการ การประเมินคัดเลือก สาขาภาคีเครือข่าย ประเภทภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น ช่างแทงหยวก นายบุญธรรม กากแก้ว กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ประจำปี 2566 โดยมีนายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ รักษาการผอ.สก...
กองช่างออกสำรวจและประมาณราคาการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารโรงเรียนบ้านไทยโพนทราย
21 ก.พ. 2024 12:17:32 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 41
กองช่างออกสำรวจและประมาณราคาการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารโรงเรียนบ้านไทยโพนทราย
นายกฯ อบต.บ้านไทย ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นเรื่องความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยของนางนารี ยอดบุญ
21 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 50
                          เรียนนายอำเภอเขื่องในวันนี้นายยุรวัฒ ทองผา นายกฯ อบต.บ้านไทย อ.เขื่องในและทีมงานผู้บริหารท้องถิ่น อบต.บ้าน...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
20 ก.พ. 2024 14:34:02 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 53
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14.00 น.             นายยุรวัฒ ทองผา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้เข้าร่วมการประชุมฯโดยมีนายภัทรพล สารการ นายอำเภอเขื่องในเ...
อำเภอเขื่องใน จัดกิจกรรม“เราชาวอำเภอเขื่องในรักพระเทพฯ“
15 ก.พ. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 50
         อำเภอเขื่องใน จัดกิจกรรม“เราชาวอำเภอเขื่องในรักพระเทพฯ“ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 น. -โดยร่วมกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแล...
ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสาธารณะด้านการป้องกันชะลอฟื้นฟูและบำบัดรักษาภาวะไตเรื้อรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
14 ก.พ. 2024 11:15:08 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 67
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.30-14.30 น.             ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสาธารณะด้านการป้องกันชะลอฟื้นฟูและบำบัดรักษาภาวะไตเรื้อรัง ขององค์การบริหารส่วน...
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567
9 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 69
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567
7 ก.พ. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 66
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567            การประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความเดือด...
กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบความเสียหายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3
7 ก.พ. 2024 09:00:53 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 77
          กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบความเสียหายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 จำนวน3จุดสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดมีท่อระบายน้ำทรุดตัวทำให้สัญจรไปมาลำบา...
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น เทคนิคการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน อปท.และกรณีศึกษาการชี้มูล ความผิดของหน่วยงานป.ป.ช.และสตง.” 
29 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 109
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น เทคนิคการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน อปท.และกรณีศึกษาการชี้มูล ความผิดของหน่วยงานป.ป.ช...
กองช่างออกดูหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านชาติหมู่ที่5
25 ม.ค. 2024 09:46:33 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 114
กองช่างออกดูหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านชาติหมู่ที่5
กองช่างออกดูหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่8
25 ม.ค. 2024 09:45:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 114
กองช่างออกดูหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่8
กองช่างออกดูหน้างานโครงการถนนดินยกระดับบ้านโพนทองหมู่ที่7 และหมู่ที่12
25 ม.ค. 2024 09:45:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 118
กองช่างออกดูหน้างานโครงการถนนดินยกระดับบ้านโพนทองหมู่ที่7 และหมู่ที่12
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ลงพื้นที่สำรวจเเละประเมินความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนปลอดการเผา
23 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 116
วันที23 มกราคม 2567            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้รับการประสานจากสำนักงานสิ่งเเวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่12(อุบลราชธานี)ประสานการลงพื้นที่สำรวจเเละประเมิ...
นายกฯร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิจารณาแผนงานโครงการฯหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
21 ธ.ค. 2023 16:51:41 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 347
นายกฯร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิจารณาแผนงานโครงการฯหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้สทนช.พิจารณาในลำดับถัดไป
กองช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอเขื่องใน ออกทำการเปลี่ยนฟิวส์แรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง
21 ธ.ค. 2023 10:55:19 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 192
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566             กองช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอเขื่องใน ออกทำการเปลี่ยนฟิวส์แรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง 2
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย สมาชิก อบต. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
21 ธ.ค. 2023 08:56:54 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 283
นายก อบต. พร้อมด้วยสมาชิก อบต. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน โดยแบ่งปันส่วนรับจากการบิณฑบาตรนำมาบริจาคมอบให้กับ ผู้ป่วยติดบ้า...
TOP