ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2567
3 เม.ย. 2024 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านไทย 33
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 3 - 11 เมษายน 2567 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสามารถนำสุนัขและแมวมารับบริกา...
TOP