ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้โดย

 

 

TOP