ประวัติและตราสัญลักษณ์

ปรับปรุงล่าสุด 11 ส.ค. 2023 05:44:40 905

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ที่บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับ อำเภอเขื่องใน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอเขื่องใน ห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 68 กิโลเมตร 

TOP