กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมหมู่บ้านเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
10 ก.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 229
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมหมู่บ้านเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
กองช่างพร้อมผู้รับเหมาออกสำรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.155-004 สายทางบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9
30 มิ.ย. 2023 13:11:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 186
กองช่างพร้อมผู้รับเหมาออกสำรวจหน้างานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.155-004 สายทางบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 จากเมรุบ้านทุ่งใหญ่ถึงแม่น้ำชี ตำบลบ้านไทย
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
30 มิ.ย. 2023 12:33:17 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 238
1. เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ...
ประชุมตัวแทน ก.อบต.ของแต่ละจังหวัดของภาคอีสาน 20 จังหวัดเพื่อคัดเลือก ตัวแทนไปเป็น ก. อบต.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ 27 มิถุนายน 2566
26 มิ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 206
ประชุมตัวแทน ก.อบต.ของแต่ละจังหวัดของภาคอีสาน 20 จังหวัดเพื่อคัดเลือก ตัวแทนไปเป็น ก. อบต.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ 27 มิถุนายนนี้
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านไทย
19 เม.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 218
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีตำบลบ้านไทย วันที่18-19 เมษายน 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
11 เม.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 251
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านไทย วันที่ 11 เมษายน 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ
7 เม.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 241
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ วันที่ 7เมษายน 2566
TOP