กิจกรรม

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 ก.ค. 2023 09:33:07 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 330
วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. แผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
การประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังประเด็น ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่ประชาชน
19 ก.ค. 2023 16:00:47 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 256
การประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังประเด็น ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่ประชาชนอยากให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาสู่การทำข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 2567 ว...
ประชุม การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
18 ก.ค. 2023 10:35:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 288
ประชุม การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้ร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประเสริฐ &...
กิจกรรมฟ้อนรำ เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมือง “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”
17 ก.ค. 2023 10:35:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 227
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมือง “231 ปี อุบลร...
โครงการสัมมนาทางวิชาการ  การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การบริการสาธารณะระดับสากล
17 ก.ค. 2023 08:43:34 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 275
โครงการสัมมนาทางวิชาการ  การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การบริการสาธารณะระดับสากล”  จัดโดย คณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 12–14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์แสด...
กิจกรรม Big Cleaning Day
14 ก.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 311
วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหหารส่วนนตำบลบ้านไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayโดยร่วมกันทำความสะอาดในบ...
งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านไทยร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
13 ก.ค. 2023 14:49:59 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 224
13 กรกฏาคม 2566  เวลา 13.00 น. งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านไทยร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้น...
โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การบริการสาธารณะระดับสากล
13 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 214
โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การบริการสาธารณะระดับสากล ได้เจอกันกับเพื่อนๆนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 12
ประชุมข้อราชการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ การบริหารงาน
12 ก.ค. 2023 14:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 245
วันที่  12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นางสาวธนัทธีรดา เลี่ยมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,รองปลัดฯ,หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้...
TOP