กิจกรรม

การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พ.ศ.2566-2570
28 ส.ค. 2023 11:21:23 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 377
28 สิงหาคม 2566 การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฎิบัติราชการประจำปี ณ ห้องประชุมพรหมร...
นายเกรียงไกร จันทป รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและงานสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไทย
25 ส.ค. 2023 16:18:19 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 290
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยนำโดย นายเกรียงไกร จันทป รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและงานสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หมู่ที่ 2 หมู่ที่...
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2566
22 ส.ค. 2023 14:41:40 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 342
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจ...
โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2566
22 ส.ค. 2023 14:11:51 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 569
วันที่  22 สิงหาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนทอง 2....
ลงพื้นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ccg)และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบล (cg) เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ 
18 ส.ค. 2023 14:57:18 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 315
วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 09.30 น. สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข ได้ลงพื้นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ccg)และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบล (cg) เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตีย...
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2566
16 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 336
16 สิงหาคม 2566 นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยประธานเปิดอบรมโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2566 ณ รพสต.บ้านไทย กลุ่มเป้าหมาย 100 คน (ลดพฤ...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านไทยร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
15 ส.ค. 2023 14:58:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 339
วันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านไทย ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุ...
กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก
11 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 275
กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของทระทรวงมหาดไทยโดยมีวิธีการดำเนินการจัดทำ ดังนี้ 1.จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เช่นถังสี ถังพลาสติกใ...
โครงการเสริมสร้างความรู้ สร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
11 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 256
โครงการเสริมสร้างความรู้ สร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเนวาด้าอุบลราชธาน...
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566
9 ส.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 251
ประมงอุบลฯ ร่วมกับอำเภอเขื่องใน อบต. ตำบลบ้านไทย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านไทย จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล...
ประชุมหารือเตรียมจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566
3 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 270
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายยุรวัฒ...
TOP