กิจกรรม

การประชุมผู้ปกครอง/มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
22 พ.ย. 2023 14:45:16 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 278
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมมีการประชุมผู้ปกครอง/มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภ...
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน(ก.ช.ภ.อ.เขื่องใน) ครั้งที่ 3/2566
22 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 280
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้เข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน(ก.ช.ภ.อ.เขื่องใน) ครั้งที่ 3/2566 วันที...
ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น
14 พ.ย. 2023 14:13:37 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 327
วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2566           สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 7/2566  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ต้อนรับเสนอข้อมูลกับตัวแทนของท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
10 พ.ย. 2023 13:01:27 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 412
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยโดยนายกฯนายยุรวัฒ ทองผาได้ให้ต้อนรับเสนอข้อมูลกับตัวแทนของท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีออกมา...
การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2566
6 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 396
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566         นายกฯ/ปลัดฯประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2566ของหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานท้องถิ่นตำบลบ้านไทย
นายกฯ/ปลัดฯ ออกสำรวจถนนเส้นบ้านโพนทองหมู่ที่ 11ตำบลบ้านไทย
6 พ.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 417
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566            นายกฯ/ปลัดฯ ทีมงานออกสำรวจถนนเส้นบ้านโพนทองหมู่ที่ 11ตำบลบ้านไทย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและถนนมีแอ่งน้ำการสัญจรไปมาลำบากเพ...
ร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟบ้านโพนทองสมทบมอบจักรยานพร้อมเงิน 1,000 บาท ให้ผู้โชคดีในงาน
31 ต.ค. 2023 08:30:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 375
บุญไหลเรือไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเชื่อว่าเป็นการปล่อยวางสิ่งต่างๆซึ่งจะนำพาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากชุมชนหมู่บ้านและตัวของเราเองแล้วสิ่งที่ดีๆทั้งหลายทั้งปวงจะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเรื่องทรัพย...
ถนนสายวัฒนธรรมของตำบลบ้านไทย ตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง
30 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 521
ถนนสายวัฒนธรรมของตำบลบ้านไทย                 ถนนสายวัฒนธรรมของตำบลบ้านไทย ตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง วันนี้ที่วัดบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน...
กิจกรรมทำบุญออกพรรษาร่วมกับบ้านทุ่งใหญ่
30 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 322
ทำบุญออกพรรษาร่วมกับพี่น้องบ้านทุ่งใหญ่
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ้งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทารบรมชนนีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ของชาติ
27 ต.ค. 2023 16:54:41 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 224
วันที่ 27 ตุลาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายยุรวัฒ  ทองผา   นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย พร้อมด้วย  นางส...
กิจกรรมติดต่อประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะพระสงฆ์ที่มาพัฒนาบูรณะ วัดป่าบ้านทุ่งใหญ่เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมต่อไป
27 ต.ค. 2023 15:25:12 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 212
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ท่านยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษาฯ และนักวิชาการศึกษา ได้ไปติดต่อประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กั...
กิจกรรมโครงการกระตุ้นสำนึกรัก 5 ส กิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือนตุลาคม 2566
27 ต.ค. 2023 15:23:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 181
วันที่ 27 ตุลาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายยุรวัฒ  ทองผา   นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย พร้อมด้วย  นางส...
งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด ออกพื้นที่รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 176
วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566            งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบป...
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบ้านไทย ออกตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดกลมพร้อมบ่อพักบ้านไทยหมู่ที่ 2
19 ต.ค. 2023 10:20:11 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 253
         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบ้านไทยนายบริบูรณ์ อุทธสิงห์ร่วมกับกองช่างออกตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดกลมพร้อมบ่อพักบ้านไทยหมู่ที่ 2 จากนานายประยูร พวงศรีถึงหนอง...
กองช่างออกสำรวจตรวจสอบหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านไทยหมู่ที่ 2
12 ต.ค. 2023 15:42:06 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 224
        กองช่างออกสำรวจตรวจสอบหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านไทยหมู่ที่ 2 จากสามแยกย้านนางมาลัย ทองเกลียวถึงสามแยกเมรุวัดบ้านไทย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
11 ต.ค. 2023 12:00:44 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 234
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย 
9 ต.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 265
วันที่ 9 ตุลาคม 2566          นางผ่องใส บุญประภาร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขื่องใน /นายวิญญู จูมวันทา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ...
ร่วมงานถวายสังฆทานตำบลบ้านไทยกับบ้านโนนดู่
8 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 321
          ร่วมงานถวายสังฆทานตำบลบ้านไทยกับพี่น้องบ้านโนนดู่ หมู่ที่10 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องตำบลบ้านไทยและใกล้เคียงด้วย...
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของงานจัดซื้อจัดจ้าง/อบตไทย
6 ต.ค. 2023 14:15:16 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 256
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของงานจัดซื้อจัดจ้าง/อบตไทย
ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
6 ต.ค. 2023 13:41:54 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 297
วันที่ 6 กันยายน 2566          ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย พิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
TOP