ค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านไทย


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใ...

แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
DOWNLOAD >> รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส...

ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ฉบับปรับ...

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฐ...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law
           ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองกฎหมายและระเบ...

ประกาศ เรื่องการประมูลเช่าตลาดชุมชนตำบลบ้านไทย

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 21 ถึง 40 จาก 64 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
จำนวนครัวเรือน
1,825
จำนวนหมู่บ้าน
12
พื้นที่ทั้งหมด(ตารางกิโลเมตร)
60
ประชากรรวม
6,113

ผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบ้านไทย กลุ่มหมอนขิด

ผลิตภัณฑ์จากลายผ้าขิด สินค้าจากกลุ่มสตรี ตำบลบ้านไทย

สำนักปลัด
กองคลัง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
    ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
    ไม่พบผลลัพธ์

คลังความรู้
TOP