ค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านไทย


คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

ฐานข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอา...

การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ และแผนติดตั้ง

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ป...

พยากรณ์อากาศ บริเวณลุ่มน้ำชี เดือน กรกฎาคม - กันยา...

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ตามนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 115 - 001 สายทางบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต่อจากโครงการเดิมถึงลำน้ำชี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150.00 ตารางเมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 30 ต้น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 16 พ.ค. 2024
 • โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ตามนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 สายทางบ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางสุจิตร ประสวนศรี ถึงคลอง 2 นานายเสถียร ทวีศรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 20 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 30 ส.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ตามนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 115 - 001 สายทางบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต่อจากโครงการเดิมถึงลำน้ำชี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150.00 ตารางเมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 30 ต้น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 24 พ.ค. 2024
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ตามนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 115 - 001 สายทางบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต่อจากโครงการเดิมถึงลำน้ำชี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150.00 ตารางเมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 30 ต้น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 24 พ.ค. 2024
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 125 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ตามนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 115 - 001 สายทางบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต่อจากโครงการเดิมถึงลำน้ำชี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,150.00 ตารางเมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 30 ต้น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 7 มิ.ย. 2024
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  จำนวนครัวเรือน
  1,825
  จำนวนหมู่บ้าน
  12
  พื้นที่ทั้งหมด(ตารางกิโลเมตร)
  60
  ประชากรรวม
  6,113

  ผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ตำบลบ้านไทย กลุ่มหมอนขิด

  ผลิตภัณฑ์จากลายผ้าขิด สินค้าจากกลุ่มสตรี ตำบลบ้านไทย

  สำนักปลัด
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  คลังความรู้
  TOP