องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง

21 มิ.ย. 2024 16:06:21 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 24

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้มอบหมายงานสาธารณสุขโดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชนันท์ พิณทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นางสาวชนิดา นิสัญตา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย หมู่ที่ 6,7,8,9,11,12

TOP