องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง

20 มิ.ย. 2024 16:30:15 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 21

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,10 

TOP