นางสาวสุภานัน ศรีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม งาน เสวนาธรรม "ธรรมวิชัยสูศตวรรษแห่งธรรม"จุดเทียนธรรม อุบลราชธานี เมืองกัมมัฏฐานโลก

20 มิ.ย. 2024 14:22:21 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 30

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 
      นางสาวสุภานัน ศรีสอน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม งาน เสวนาธรรม "ธรรมวิชัยสูศตวรรษแห่งธรรม"จุดเทียนธรรม อุบลราชธานี เมืองกัมมัฏฐานโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

TOP