นายพงศ์พิทักษ์ แก่นสาร รองนายก อบต.บ้านไทย พร้อมด้วยนายพลากร นิยมญาติ นักพัฒนาชุมชนชน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

20 มิ.ย. 2024 14:00:31 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 29

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 
    นายพงศ์พิทักษ์  แก่นสาร รองนายก อบต.บ้านไทย พร้อมด้วยนายพลากร นิยมญาติ นักพัฒนาชุมชนชน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  โดยใช้ฐานข้อมูลคนจน/ครัวเรือนยากจนในการพัฒนาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมจิตต์สปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี

TOP