การประชุมโครงการฝึกอบรมทบทวน อพปร.

20 มิ.ย. 2024 11:31:40 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 38

วันที่ 20 มิ.ย. 2567 เวลา 09:30 น.
     ได้มีการประชุมโครงการฝึกอบรมทบทวน อพปร. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ครับ

TOP