องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2567

13 มิ.ย. 2024 14:31:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 59

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. 
       นำโดย นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

TOP