ด้วยสำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเขื่องในให้ดำเนินโครง 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

TOP