นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และปลัดฯหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานท้องถิ่น/ครู/จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

12 มิ.ย. 2024 14:32:40 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 70

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย และปลัดฯหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานท้องถิ่น/ครู/จัดพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 12 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

TOP