การประเมินคัดเลือก สาขาภาคีเครือข่าย ประเภทภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น ช่างแทงหยวก นายบุญธรรม กากแก้ว กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ประจำปี 2566

22 ก.พ. 2024 13:44:41 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 127

ขอบพระคุณคณะกรรมการ การประเมินคัดเลือก สาขาภาคีเครือข่าย ประเภทภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น ช่างแทงหยวก นายบุญธรรม กากแก้ว กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ประจำปี 2566
โดยมีนายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ รักษาการผอ.สกร.ศรีษะเกษ เป็นประธานฯและคณะกรรมการฯจาก4จังหวัด อุบลราชธานี ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร

TOP