นายกฯ อบต.บ้านไทย ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นเรื่องความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยของนางนารี ยอดบุญ

21 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 118

           

              เรียนนายอำเภอเขื่องในวันนี้นายยุรวัฒ ทองผา นายกฯ อบต.บ้านไทย อ.เขื่องในและทีมงานผู้บริหารท้องถิ่น อบต.บ้านไทย ได้รับเรื่องความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยเสาเรือนได้ชำรุดขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะซ่อมแซมได้ของนางนารี ยอดบุญ ซึ่งเป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้างอยู่กับลูกชาย1คนซึ่งลูกชายสองคนซึ่งไม่มีอาชีพอะไร อยู่บ้านเลขที่ 54หมู่ที่8บ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เสาหน้าบ้าน จำนวน3ต้น ได้ชำรุดเสียหายและเป็นครอบครัวที่ยากจนนายกฯจึงได้ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเปลี่ยนเสาคอนกรีตและร่วมกับผู้นำท้องที่และจิตอาสาในหมู่บ้านดำเนินการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย เป็นจำนวนเงิน3,000บาทโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

TOP