องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

20 ก.พ. 2024 14:34:02 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 139

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14.00 น.  
          นายยุรวัฒ ทองผา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้เข้าร่วมการประชุมฯโดยมีนายภัทรพล สารการ นายอำเภอเขื่องในเป็นประธานฯในการประชุมเตรียมการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำท้องที่ /ผู้บริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุม วันที่ 20กุมภาพันธ์ 2567 เวลา14.00 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ชั้น 2

TOP