ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสาธารณะด้านการป้องกันชะลอฟื้นฟูและบำบัดรักษาภาวะไตเรื้อรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบล

14 ก.พ. 2024 11:15:08 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 129

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.30-14.30 น.
            ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสาธารณะด้านการป้องกันชะลอฟื้นฟูและบำบัดรักษาภาวะไตเรื้อรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุม5501 อาคาร5ชั้น5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

TOP