การประชุมผู้ปกครอง/มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

22 พ.ย. 2023 14:45:16 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 243

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมมีการประชุมผู้ปกครอง/มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.เชิดศักดิ์ สมศรี ครูอาจารย์รร.และผู้ปกครองที่ได้มาร่วมประชุมด้วย ขอบคุณครับTOP