ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน(ก.ช.ภ.อ.เขื่องใน) ครั้งที่ 3/2566

22 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 242

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้เข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน(ก.ช.ภ.อ.เขื่องใน) ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ชั้น 2  TOP