องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ต้อนรับเสนอข้อมูลกับตัวแทนของท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

10 พ.ย. 2023 13:01:27 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 484

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยโดยนายกฯนายยุรวัฒ ทองผาได้ให้ต้อนรับเสนอข้อมูลกับตัวแทนของท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีออกมาสำรวจโดยใช้บินโดรนรอบๆหนองฯเพื่อของบประมาณในการพัฒนาเป็นแก้มลิงและกำจัดผักตบชวาเพื่อใช้แหล่งน้ำเป็นแหล่งของการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์รอบๆหนองสามหง่าของตำบลบ้านไทยนำเอกสารของหนองสามหง่าเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณจากส่วนกลางต่อไปครับ

TOP