การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2566

6 พ.ย. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 484

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

        นายกฯ/ปลัดฯประชุมประจำเดือนครั้งที่11/2566ของหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานท้องถิ่นตำบลบ้านไทย

TOP