นายกฯ/ปลัดฯ ออกสำรวจถนนเส้นบ้านโพนทองหมู่ที่ 11ตำบลบ้านไทย

6 พ.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 498

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

           นายกฯ/ปลัดฯ ทีมงานออกสำรวจถนนเส้นบ้านโพนทองหมู่ที่ 11ตำบลบ้านไทย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและถนนมีแอ่งน้ำการสัญจรไปมาลำบากเพื่อดำเนินการแก้ไขใหม่ในปีงบประมาณ2567นี้ครับ

TOP