ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOP