กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดผ่าซีกและชนิดกลมบ้านโพนทอง หมู่ที่ 11

12 ก.ย. 2023 13:25:54 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 404

      กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดผ่าซีกและชนิดกลมบ้านโพนทอง หมู่ที่11 จากบ้านนายเสถียร พิณทองถึงนานายสังข์ทอง กิจพฤกษ์และจากสามแยก รพ.สต บ้านโพนทองถึงบ้านายแสง พิณทอง

TOP