การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงของตำบลบ้านไทย นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพร้อมเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

11 ก.ย. 2023 14:05:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 325

วันที่ 11 กันยายน 2566

          ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงของตำบลบ้านไทย มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนระดับตำบลบ้านไทย นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้านเราพร้อมเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการทุกเรื่องที่จะพัฒนาตำบลบ้านไทย

TOP