กองช่างลงพื้นที่หน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดกลมพร้อมบ่อพัก บ้านไทย ม.2 จากนายประยูร พวงศรี ถึงหนองสามหง่า

11 ก.ย. 2023 13:17:37 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 335

กองช่างลงพื้นที่หน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำชนิดกลมพร้อมบ่อพัก บ้านไทย ม.2 จากนายประยูร พวงศรี ถึงหนองสามหง่า

TOP