อบต.บ้านไทย จัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

8 ก.ย. 2023 15:30:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 431

วันที่ 8 กันยายน 2566

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้จัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเป็นประธานในการเปิดงานและได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ พ.ต.ต. มงคล ขุมทอง นักสืบสวน สอบสวน ชำนาญการ และ นายพชฏ ศริพันธ์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ….

TOP