เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป่าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainble Development Goal:SDGs) ในระดับท้องถิ่น ผ่านช่องทางโซเซียลมีเดีย

27 ก.ย. 2023 10:37:06 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านไทย 376

                  ทุกอย่างมีเดดไลน์… SDGs เองก็เช่นกัน . Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN  UN คือแนวทางการพัฒนาที่ประเทศสมาชิก UN 193 ประเทศยอมรับและ นำมาปรับใช้ในบริบทของประเทศตนเองตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการเติบโตทาง เศรษฐกิจ ที่ในขณะเดียวกันก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ทิ้งใครไว้ข้าง หลัง โดยประเทศสมาชิกตกลงกันว่าจะบรรลุ SDGs ให้ได้ภายในปี 2030 รวม ระยะเวลาดำเนินงาน 15 ปี . ขณะนี้ แม้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้ว เหลือเวลาอีก 7 ปี แต่รายงานล่าสุด จากเลขาธิการสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายเพียง 12% ที่จะบรรลุได้ทันปี 2030… ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ประเทศสมาชิก UN ทุกประเทศจึงจะมารวมตัว กันที่การประชุม #SDGSummit ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในช่วงเวลา 7 ปีสุดท้าย เพื่อให้โลกของเราบรรลุ SDGs ได้ทันเวลา .

แล้วมาร่วมติดตามผลของการประชุม SDG Summit ไปกับเรา! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17

ข้อได้ที่: https://thailand.un.org/th/sdgs #GlobalGoals #17SDGsแค่นี้เราทำได้

 

TOP