องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ลงพื้นที่สำรวจเเละประเมินความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนปลอดการเผา

23 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 167

วันที23 มกราคม 2567

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้รับการประสานจากสำนักงานสิ่งเเวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่12(อุบลราชธานี)ประสานการลงพื้นที่สำรวจเเละประเมินความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนปลอดการเผา เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 .ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

TOP