กองช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอเขื่องใน ออกทำการเปลี่ยนฟิวส์แรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง

21 ธ.ค. 2023 10:55:19 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 217

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

            กองช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอเขื่องใน ออกทำการเปลี่ยนฟิวส์แรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง 2

TOP