กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบความเสียหายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3

7 ก.พ. 2024 09:00:53 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 168

          กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบความเสียหายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 จำนวน3จุดสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดมีท่อระบายน้ำทรุดตัวทำให้สัญจรไปมาลำบาก

TOP