กิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสาธารณะด้านการป้องกันชะลอฟื้นฟูและบำบัดรักษาภาวะไตเรื้อรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
14 ก.พ. 2024 11:15:08 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 127
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.30-14.30 น.             ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการสาธารณะด้านการป้องกันชะลอฟื้นฟูและบำบัดรักษาภาวะไตเรื้อรัง ขององค์การบริหารส่วน...
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567
9 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 142
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567
7 ก.พ. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 140
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567            การประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความเดือด...
กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบความเสียหายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3
7 ก.พ. 2024 09:00:53 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 167
          กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบความเสียหายถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 จำนวน3จุดสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดมีท่อระบายน้ำทรุดตัวทำให้สัญจรไปมาลำบา...
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น เทคนิคการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน อปท.และกรณีศึกษาการชี้มูล ความผิดของหน่วยงานป.ป.ช.และสตง.” 
29 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 186
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นการบริหารงานกิจการสภาท้องถิ่น เทคนิคการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน อปท.และกรณีศึกษาการชี้มูล ความผิดของหน่วยงานป.ป.ช...
กองช่างออกดูหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านชาติหมู่ที่5
25 ม.ค. 2024 09:46:33 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 157
กองช่างออกดูหน้างานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านชาติหมู่ที่5
กองช่างออกดูหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่8
25 ม.ค. 2024 09:45:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 167
กองช่างออกดูหน้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่8
กองช่างออกดูหน้างานโครงการถนนดินยกระดับบ้านโพนทองหมู่ที่7 และหมู่ที่12
25 ม.ค. 2024 09:45:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 147
กองช่างออกดูหน้างานโครงการถนนดินยกระดับบ้านโพนทองหมู่ที่7 และหมู่ที่12
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ลงพื้นที่สำรวจเเละประเมินความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชนปลอดการเผา
23 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 166
วันที23 มกราคม 2567            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้รับการประสานจากสำนักงานสิ่งเเวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่12(อุบลราชธานี)ประสานการลงพื้นที่สำรวจเเละประเมิ...
นายกฯร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิจารณาแผนงานโครงการฯหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
21 ธ.ค. 2023 16:51:41 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 384
นายกฯร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิจารณาแผนงานโครงการฯหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้สทนช.พิจารณาในลำดับถัดไป
กองช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอเขื่องใน ออกทำการเปลี่ยนฟิวส์แรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง
21 ธ.ค. 2023 10:55:19 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 216
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566             กองช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าสาขาอำเภอเขื่องใน ออกทำการเปลี่ยนฟิวส์แรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง 2
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย สมาชิก อบต. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
21 ธ.ค. 2023 08:56:54 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 311
นายก อบต. พร้อมด้วยสมาชิก อบต. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน โดยแบ่งปันส่วนรับจากการบิณฑบาตรนำมาบริจาคมอบให้กับ ผู้ป่วยติดบ้า...
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่2/2566
21 ธ.ค. 2023 08:51:03 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 218
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่2/2566 เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีตอนล่างและร่วมวางแผนการควบคุมปร...
นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บท และแผนงานโครงการลุ่มน้ำชี
15 ธ.ค. 2023 11:32:16 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 273
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566           ประชุมคณะอนุกรรมการแผนแม่บท และแผนงานโครงการลุ่มน้ำชี ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
นายก อบต.บ้านไทย ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
14 ธ.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 231
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.                นายยุรวัฒ  ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย พร้อมด้วย นายยรรยงค์  สายเมฆ รองนายกอง...
ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
14 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 230
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.               นายยุรวัฒ  ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566
12 ธ.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 209
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566
กองช่าง อบจ ร่วมกับท่าน สจ จักพรรณ ออกสำรวจแผนงาน บ้านไทย บ้านโพนทราย บ้านทุ่งใหญ่
7 ธ.ค. 2023 13:55:23 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 182
กองช่าง กองช่าง อบจ ร่วมกับท่าน สจ จักพรรณ ออกสำรวจแผนงาน บ้านไทย บ้านโพนทราย บ้านทุ่งใหญ่
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนจังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติแผนงานโครงการที่เป็นแต่ละอปท.ทั้ง 25 อำเภอ
24 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 273
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566           นายกกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฯประชุมคณะกรรมการประสานแผนจังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติแผนง...
TOP