ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ที่อยู่ หมู่ 3 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทร 0-4525-1671, 0-4525-1679 โทรสาร. 0-4525-1671