ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

pdf

ข้อบัญญัติปี62

Size: 820.01 KB
Hits : 49
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี621

Size: 2.81 MB
Hits : 56
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี622

Size: 5.75 MB
Hits : 56
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี623

Size: 7.56 MB
Hits : 59
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี624

Size: 6.73 MB
Hits : 59
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี625

Size: 4.28 MB
Hits : 59
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี626

Size: 8.37 MB
Hits : 50
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี627

Size: 6.30 MB
Hits : 62
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี628

Size: 7.08 MB
Hits : 83
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี629

Size: 6.92 MB
Hits : 62
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6210

Size: 6.65 MB
Hits : 67
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6211

Size: 7.09 MB
Hits : 57
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6212

Size: 5.50 MB
Hits : 48
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6213

Size: 5.75 MB
Hits : 56
Date added: 2563-08-26

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • รายงานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชน
  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ข้อมูลเชิงสถิติ
  • รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • ประมวลจริยธรรม
  • รายงานประชุมประชาคม
  • การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี