หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการดำเนินงาน

pdf

แผนดำเนินงานปี2561

แผนดำเนินงานประจำปี 2561
Size: 8.00 MB
Hits : 433
Date added: 2561-11-21
pdf

แผนดำเนินงานปี2561 เพิ่มเติม 1

แผนดำเนินงานประจำปี2561เพิ่มเติมฉบับที่1
Size: 395.18 KB
Hits : 225
Date added: 2561-11-21

ผลการดำเนินงาน

pdf

ผลการดำเนินงาน ประจำปี2561(ตุลาคม2560 - มีนาคม 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Size: 1.03 MB
Hits : 220
Date added: 2561-11-21

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

pdf

ประมูลตลาด

Size: 397.57 KB
Hits : 286
Date added: 2561-12-20
pdf

โรงจอดรถ

Size: 3.58 MB
Hits : 406
Date added: 2562-05-15

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

pdf

scan0002

Size: 8.32 MB
Hits : 196
Date added: 2561-11-23
pdf

scan0003

Size: 8.01 MB
Hits : 154
Date added: 2561-11-23

แผนการจัดหาพัสดุ

New category

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศการรับสมัครบุคคลฯ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

pdf

ข้อบัญญัติปี62

Size: 820.01 KB
Hits : 154
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี621

Size: 2.81 MB
Hits : 152
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี622

Size: 5.75 MB
Hits : 163
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี623

Size: 7.56 MB
Hits : 181
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี624

Size: 6.73 MB
Hits : 166
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี625

Size: 4.28 MB
Hits : 153
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี626

Size: 8.37 MB
Hits : 175
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี627

Size: 6.30 MB
Hits : 171
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี628

Size: 7.08 MB
Hits : 270
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี629

Size: 6.92 MB
Hits : 273
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6210

Size: 6.65 MB
Hits : 189
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6211

Size: 7.09 MB
Hits : 204
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6212

Size: 5.50 MB
Hits : 163
Date added: 2563-08-26
pdf

ข้อบัญญัติปี6213

Size: 5.75 MB
Hits : 175
Date added: 2563-08-26

เกี่ยวกับหน่วยงาน