องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ร่วมกับ กำนันตำบลบ้านไทย ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. ในพื้นที่และประชาชนในตำบล ได้จัดเตรียมศูนย์พักคอยตำบลบ้านไทย ณ บริเวณตลาดชุมชนตำบลบ้านไทย  และศูนย์ กศน. ตำบลบ้านไทย

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์พักคอย (COVID-19) ตำบลบ้านไทย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเขื่องใน สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม: สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (Lumpy Skin Disease : LSD)

เกี่ยวกับหน่วยงาน