เมือวันที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้จัดโครงการกระตุ้นสำนึกรักงาน 5ส อบต.บ้านไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม: โครงการกระตุ้นสำนึกรักงาน 5ส อบต.บ้านไทย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยร่วมกับ สภาตำบลบ้านไทย/ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำท้องที่พี่น้องบ้านโพนทองทั้งตำบลบ้านไทยได้มาร่วมทำบุญมหาสังฆทาน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดหอไตรบ้านโพนทอง ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

เกี่ยวกับหน่วยงาน