ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เรื่อง ประมูลเช่าตลาดชุมชนตำบลบ้านไทย เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

{google_docs}https://drive.google.com/file/d/1vKpuMXVa7m-TByxW1wB2IQqdoWABZ-Ra{/google_docs}

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้ดำเนินการตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านเพิ่มเติม: ภารกิจในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต และนายกอบต.บ้านไทย

เกี่ยวกับหน่วยงาน