เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 บ้านไทย หมู่ 1-2 ได้จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นพระราชกุศลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมบ้านไทย หมู่ 1-2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566