เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้ดำเนินการจัดการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.อบต.บ้านไทย ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page