เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.บ้านไทย ได้ดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ ผลการดำเนินการได้ดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page