เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้กำหนดจัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สส วุฒิพงษ์ นามบุตร ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ท่าน สจ จักรพันธ์ ทวีศรี และท่านณรงค์ชัย วีระกุล

ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักใคร่ในถิ่นกำหนด มีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ อีกทั้งในการเข้ากลุ่มก็จะใช้กิจกรรมด้านกีฬาเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านอบายมุขและยาเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบัน 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page