เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.บ้านไทย ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page