ด้วย อบต.บ้านไทย มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน จำนวน 28 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page