เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้ดำเนินโครงเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านไทย ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม

และได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากท่าน วัชรวิทย์ พุทธบุญ ผอ.กลุ่มการกฎหมายฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และท่านยุทธนา พลศรี ท้องถิ่นอำเภอเขื่องใน ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น พนักงาน อบต.บ้านไทย ทุกท่าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page