เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ท่านยุรวัฒ ทองผา นายก อบต.บ้านไทย และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา/โครงการที่เกินศักยภาพของอปท. ณ ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน (ชั้น 2) 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page